Kursplan

Införandet

 • Principer för kravhantering

Översikt över krav och Requirements Analysis

 • Typer av krav
 • Kvalitet på kraven
 • Vikten av kravanalys

Definiera de fyra kärnkomponenterna i kraven

 • Data
 • Process
 • Extern agent/aktör
 • Business Regler

Förstå Requirements Analysis Metodik

 • Kontext analys
 • Analys av designkrav
 • Analys av tillstånd och lägen
 • Parsa analys
 • Funktionell analys

Tillämpa olika Requirements Analysis tekniker

 • Diagram
 • Modellering
 • Berättelser från användare
 • Ordlista
 • Fototypning

Hantera krav med hjälp av en iterativ process

 • Länka Agile till Business
 • Identifiera, kontrollera och hantera ändringar av krav
 • Fastställande av projektets omfattning
 • Granska, validera och testa korrekt förståelse av detaljerade specifikationer

Bästa praxis

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Det finns inga förkunskaper för att gå denna kurs.

Publik

 • Business Analytiker
 • Projektledare
 • Produktchefer
 • Systemarkitekt
 • Krav Ingenjörer
 • Processingenjörer
  21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Business Analysis, BABOK V3.0 and IIBA Certification Preparation

  21 timmar

Relaterade Kategorier