Requirements Engineering kurser och utbildning

Requirements Engineering kurser och utbildning

Lokala, instruktörsledda krav på kurser för teknikutbildning visar genom interaktionsdiskussion och handson-övning hur man definierar, dokumenterar och underhåller krav i konstruktionsprocessen Krav Teknikutbildning är tillgänglig som "live-träning" eller "fjärrutbildning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

Requirements Engineering läroplaner

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
21 timmar
Översikt
Modellbaserad utveckling (MBD) är en mjukvaruutvecklingsmetodik som möjliggör snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling av dynamiska system som styrsystem, signalbehandling och kommunikationssystem Det bygger på grafisk modellering snarare än den traditionella textbaserade programmeringen I den här instruktionsledaren kommer deltagare i live-träning att lära sig att tillämpa MBD-metoder för att minska utvecklingskostnaderna och påskynda tiden för marknadsföring av sina inbyggda programvaruprodukter Vid slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna Välj och använd de rätta verktygen för att implementera MBD Använd MBD för att genomföra snabb utveckling i de tidiga stadierna av deras inbyggda mjukvaruprojekt Förkorta lanseringen av sin inbyggda programvara till marknaden Publik Inbyggda systemingenjörer Utvecklare och programmerare Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
21 timmar
Översikt
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at persons who wish to understand requirements analysis and conduct requirements analysis efficiently and accurately using analysis techniques for their projects.

By the end of this training, participants will be able to:

- identify different types of requirements.
- understand the overall concepts of, and activities within, requirements analysis.
- be familiar with the requirements analysis methodology.
- use different requirements analysis techniques to their advantage.
- structure requirements in order to communicate efficiently with architects and developers through an iterative requirement gathering process.
63 timmar
Översikt
Kursen demonstrerar genom praktisk praktik grundläggande och tillämpningar av mjukvaruutveckling, kravsteknik och testning.
7 timmar
Översikt
Syftet med utbildningen

Komplettera kunskaper om kravteknik, till exempel erhållen i kursen "Grunder för kravteknik och analys", eller på annat sätt, med färdigheterna för att lyckas klara tentamen för IREB CPRE Basic Certificate (IREB CPRE FL). För att klara tentamen krävs specifikt formulerade testexamensfrågor.

Målgrupp

Personer som vill bekräfta sin erfarenhet och kunskap inom området kravteknik och godkänna IREB CPRE FL-certifikatet.

Kommande Requirements Engineering Kurser

Helg Requirements Engineering kurs, kvällRequirements Engineering utbildning, Requirements Engineering bootcamp, Requirements Engineering instruktörledd, Helg Requirements Engineering utbildning, Kväll Requirements Engineering kurs, Requirements Engineering coaching, Requirements Engineering instruktör, Requirements Engineering tränare, Requirements Engineering kurs, Requirements Engineering klasser, Requirements Engineering on-site, Requirements Engineering privata kurser, Requirements Engineering en till en utbildning

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions