Kursplan

Introduktion till BPMN2

 • BPMN2-element som stöds av ProcessMaker
 • BPMN2-specifikationselement och möjliga implementeringar i ProcessMaker

BPM Snabböversikt

 • Vad är BPM och hur kan det implementeras?
 • BPMN och andra standarder
 • ProcessMaker och andra verktyg

ProcessMaker Grunderna

 • Hantera användare
 • Hantera processer
 • Processkarta
 • DynaForms
 • DynaForm-fält
 • Beroende fält
 • Hantera ärenden
 • Rapporter om ProcessMaker

ProcessMaker Avancerat

 • Processledare
 • Delprocess
 • Case Tracker
 • Webbinträde
 • Villkorliga meddelanden
 • Processbehörigheter
 • PM-tabeller
 • evenemang
 • Fjärråtkomst med WebDAV

ProcessMaker Integration

 • Anropar webbtjänster från ProcessMaker
 • Använder ProcessMaker webbtjänster

Krav

Kännedom om kartläggning av affärsprocesser rekommenderas.

Grundläggande PHP kunskaper rekommenderas men krävs inte.

  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (8)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier