Kursplan

BPMN 2.0 Introduktion

  Vad är BPMN? Att definiera en process

BPMN 2.0 Konstruktioner

  Händelser Händelse Definitioner Timer Händelse Definitioner Fel Händelse Definitioner Signal Händelse Definitioner Meddelande Händelse Definitioner Gränshändelser Kompensation Gränshändelse Mellanliggande fångsthändelser Kompensationshändelse
Sekvensflödesbeskrivning
 • Grafisk notation
 • XML representation
 • Villkorligt sekvensflöde
 • Standardsekvensflöde
 • Gateways Exklusiv Gateway
 • Parallell gateway
 • Inkluderande gateway
 • Händelsebaserad gateway
 • Uppgifter Användaruppgift
 • Skriptuppgift
 • Business Regeluppgift
 • Manuell uppgift
 • Multi-instans (för varje)
 • Ersättningshandläggare
 • Delprocesser och Call Activities Sub-process
 • Händelseunderprocess
 • Transaktionens delprocess
 • Samtalsaktivitet (underprocess)
 • Dataobjekt
 • Activiti Inledning
 • Mycket kort introduktion till BPMS Licensnedladdning och installation
 • Activiti Modellerare
 • Tabelldriven definition (Activiti Kickstart) Modellredigering Importera befintliga modeller Konvertera distribuerade definitioner till en redigerbar modell Exportera modell till BPMN XML Implementera modell till Activiti Engine
 • Activiti Utforskare
 • Processdiagram Uppgifter Starta processinstanser Mina instanser Administrationsrapportering

   Activiti API

  Process Engine API och tjänster Undantagsstrategi Arbeta med Activiti tjänsterna Implementera processen Starta en processinstans Slutföra uppgifter Avbryta och aktivera en process Query API

   Expressjoner

  Enhetstestning

   Felsökning av enhetstester

  Eclipse Designer

   Installation Activiti Designer editor funktioner Activiti Designer BPMN funktioner Activiti Designer implementeringsfunktioner Utöka Activiti Designer
  Spridning
 • Business arkiv Distribuera programmatiskt Distribuera med Activiti Explorer
 • Versionering av processdefinitioner
 • Tillhandahålla ett processdiagram
 • Skapa ett processdiagram

   Kategori

  Blanketter

   Formuläregenskaper Extern formuläråtergivning
  Historia
 • Fråga historik Historik konfiguration Historik för granskningsändamål
 • REST API
 • Allmänt Activiti REST-principer Driftsättning Process Definitioner Modeller Processinstanser
 • Krav

  Även om bakgrund till mjukvaruutvecklare inte krävs, är bekantskap med alla programmeringsspråk (VBA, C, Java, PHP etc...) ett måste för delegater. Om du letar efter en kurs för utvecklare, kolla in kursen, Activiti for Process Developers.

   21 timmar

  Antal deltagare


  Price per participant

  Vittnesmål (1)