Kursplan

1 Inledning 1.1 Total kvalitet Management (TQM) 1.2 Business Process Reengineering (BPR) 1.3 Six Sigma 1.4 Business process management (BPM) 1.5 Processperspektivet 1.6 Process Management 1.7 Processmodellering Analys & Design 1.7.1 BPM Livscykel 1.7. 1.1 BPM-livscykel 1.7.1.2 BPM-livscykel 1.8 Intressenter i BPM-livscykeln 1.8.1 Ägarskap till processer 1.8.1.1 Ansvar för processägare 1.8.1.2 Processägares färdigheter och förmågor 1.9 BPMN-element 1.9.1 De fem grundläggande kategorierna F.1. Objekt 1.9.3 Data 1.9.4 Ansluta objekt 1.9.5 Swimlanes 1.9.6 Artefakter 1.10 Affärsprocess Management System (BPMS) 1.10.1 BPMS Nyckeldrivrutiner och mål 1 1.10.2 BPMS Nyckeldrivrutiner och mål 2 Processing. Modellering 1.10.4 The BPM Technology Continuum 1.10.5 The BPM Stack 1.10.6 The BPM Stack

2 Affärsprocess 2.1 Processlogik 2.2 Överensstämmelse 2.3 Undermodeller inom en heltäckande BPMN-modell 2.4 BPMN och WSBPEL 2.5 BPMN 2.0 jämfört med BPMN 1.2 2.6 BPMN-undermodeller 2.7 Privat (intern) affärsprocess 2.95 [Offentlig process 2.95 ] 2.10 Koreografi 2.11 Konversation 2.12 Nivåer av BPMN-processmodellering 2.12.1 Beskrivande modellering 2.13 BPMN-aktivitet 2.14 Typer av aktiviteter 2.15 Typer av underprocesser 2.16 Sekvensflöde 2.17 Spm. sekvens 2.17 Sppm 2.17 Spm. .20 Frågesport

3 BPMN-koncept för analytiker 3.1 Gateways 3.1.1 Exklusiv Gateway 3.1.2 Exklusiv Gateway Exempel 3.1.3 Sammanfogning (exklusivt) 3.1.4 Parallell Gateway 3.1.5 Parallell Gateway Exempel 1 3.1.6 Parallell Gateway Exempel 731 Inklusive 2 3. .8 Inkluderande Gateway Exempel 1 3.1.9 Inkluderande Gateway Exempel 2 3.2 Gateways Quiz 3.3 Händelser 3.3.1 Händelser Exempel 3.3.2 Inga händelser 3.4 Pool och deltagare 3.5 Meddelandeflöden 3.5.1 Demonstration 3.6 4 Grundläggande meddelandehändelser.1 3 Exempel 3.7 Timerhändelser 3.7.1 Timerexempel 1 3.7.2 Timerexempel 2 3.8 Avbrytande vs. icke-avbrottande 3.9 Händelsebaserad exklusiv gateway 3.9.1 Exempel 3.9.2 Exempel 3.9.3 Händelsebaserad gateway startar en process 3.10 Art. 1 Grupp 3.10.2 Textkommentar 3.11 Typer av uppgifter 3.11.1 Ta emot uppgift 3.11.2 Skicka uppgift 3.11.3 Serviceuppgift 3.11.4 Användaruppgift 3.11.5 Manuell uppgift 3.11.6 Affärsregeluppgift 3.11.7 Script 8. Asynkron Communication - uppgifter 3.11.9 Asynkron Communication - händelser 3.11.10 Synkron Communication 3.12 Parallell händelsebaserad gateway 3.13 komplex gateway 3.14 Datamodellering 3.14.1 Dataobjekt 3.14.2 Datainmatning, datautgång 3.14.3 Datalagring 3.15 Länkhändelser 3.15.1 Länkhändelser Exempel 3.15.2 Länkhändelser som off-Page Connector 3.16 Signalhändelser 3.16.1 Signalhändelse Exempel 1 3.16.2 Signalhändelse Exempel 2 3.17 Felhändelser 3.17.1 Felhändelser Exempel 1 3.17. 2 Felhändelser Exempel 2 3.17.3 Felhändelser Exempel 3 3.18 Eskaleringshändelser 3.18.1 Eskaleringsexempel 3.19 Ersättning 3.19.1 Kompensationshanterare 3.19.2 Ersättning med hjälp av händelseunderprocess 3.20 Transaktion 3.20.1 Transaktion 3.20.1 Deltransaktion 3.20.2 Transaktion. -Process 3.20.3 Avbryt händelser 3.21 Slingor och multi-instans 3.21.1 Standard loop 3.21.2 Multi-instans aktivitet 3.21.3 Multi-instans aktivitet Exempel 3.22 Global uppgift och global process 3.22.1 Call Activity 3.23 Events Quiz Artifact 3. Quiz 3.25 Process, samarbete, koreografi och samtal i BPMN 2.0 3.25.1 Process - igen 3.25.1.1 Typer av BPMN-processer 3.25.2 Samarbete 3.25.3 Koreografi 3.25.3.1 Koreografi Exempel 1 3.2253 Uppgift 3.2253 Uppgift 3.225.3 Koreografi Meddelande 3.25.3.4 Tvåvägskoreografi Uppgift 3.25.3.5 Sekvensflöde 3.25.3.6 Gateways 3.25.3.7 Exklusiv Gateway Exempel 3.25.3.8 Koreografi Exempel 2 från Spec 3.25.3.9 Koreografi Exempel 2 från Spec 42 Konversationer.

4 Arbetsflödesmönster 4.1 Arbetsflödesmönster (kontrollflöde) 4.2 Mönster för arbetsflöde (kontrollflöde) 4.3 Nya styrflödesmönster 4.4 Grundmönster: Sekvens 4.5 Grundmönster: Parallell Split 4.6 Grundmönster: Synkronisering 4.7 Exklusiva grundmönster: 4.8 grundläggande valmönster Sammanfoga 4.9 Grundmönster: Multi-Choice 4.10 Grundmönster: Strukturerad synkronisering Sammanfoga 4.11 Grundmönster: Multi-Merge 4.12 Grundmönster: Strukturerad Diskriminator 4.13 Grundmönster: WCP-10 godtyckliga cykler

5 Strukturella mönster 5.1 Grundmönster: Implicit uppsägning 5.2 Grundmönster: Flera instanser utan synkronisering 5.3 Grundmönster: Flera instanser med a priori Design-Time Knowledge 5.4 Grundmönster: Flera instanser med a priori Run-Time Knowledge utan flera grundläggande mönster 5.5 Grundläggande mönster a priori runtime kunskap 5.6 Grundmönster: Uppskjutet val 5.7 Grundmönster: Interleaved Parallell Routing 5.8 Grundmönster: Milstolpe 5.9 Grundmönster: Avbryt aktivitet 5.10 Grundmönster: Avbryt fall

6 Simulera och exekvera BPMN-modeller 6.1 Processmodeller Simulering 6.2 Korrespondenser BPMN- och UML 6.3 BPMN-verktyg

Observera: Ovanstående utbildnings-mentorsessioner genomförs interaktivt med hjälp av Business modelleringsverktyg för att säkerställa god spårbarhet mellan affärsspecifikationer och deras utförande. Begrepp förklaras först med hjälp av grundläggande exempel och följs sedan av lösningsutkast till dina egna problem. Efter denna session kan vi följa med dig genom att granska och validera dina lösningar beroende på dina behov.

  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Business Analysis, BABOK V3.0 and IIBA Certification Preparation

  21 timmar

Relaterade Kategorier