Kursplan

Dag 1

AM

 • Kursintroduktion
 • Modellering Business Processer - Modelleringsnotationer (BPMN)
 • Vi presenterar BPMN
 • Grundläggande BPMN Notation - Flödesobjekt
 • Exklusiv Gateway
 • Parallell gateway
 • Övningar

PM

 • Inkluderande gateway
 • Övningar
 • evenemang
 • Pooler och banor
 • Meddelande flödar
 • Artefakter
 • Data
 • Övningar

Dag 2

AM

 • Händelsebaserad gateway
 • Övningar
 • Mellanliggande gränshändelser
 • Övningar
 • BPMN diagram
 • OMG Certifiering (OCEB)

PM

 • Faciliterad workshop
  • Att använda den förvärvade BPMN kunskapen för att genomföra övningar baserade på företagsprocessexempel

Krav

Ingen

  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Business Analysis, BABOK V3.0 and IIBA Certification Preparation

  21 timmar

Relaterade Kategorier