Kursplan

Dag 1

AM

 • Kursintroduktion
 • Modellering Business Processer - Modelleringsnotationer (BPMN)
 • Vi presenterar BPMN
 • Grundläggande BPMN Notation - Flödesobjekt
 • Exklusiv Gateway
 • Parallell gateway
 • Övningar

PM

 • Inkluderande gateway
 • Övningar
 • evenemang
 • Pooler och banor
 • Meddelande flödar
 • Artefakter
 • Data
 • Övningar

Dag 2

AM

 • Händelsebaserad gateway
 • Övningar
 • Mellanliggande gränshändelser
 • Övningar
 • BPMN diagram
 • OMG Certifiering (OCEB)

PM

 • Faciliterad workshop
  • Att använda den förvärvade BPMN kunskapen för att genomföra övningar baserade på företagsprocessexempel

Krav

Ingen

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier