Kursplan

Förstå Business Processer

 • Vad är en affärsprocess
 • Typer av affärsprocesser
 • Unified Modeling Language (UML)
 • Business Processmodellering (BPMN)
 • Use Cases
 • En inkrementell process för modellering

Processförbättring livscykel

 • Att sätta ihop laget
 • Integration med utvecklingens livscykel
 • Processförbättringen livscykel och radikal kontra inkrementell förbättring

Definiera Business Processer

 • Business Use Case Diagram
 • Business Use Cases och Business Skådespelare
 • Modellering av högnivå- och gruppprocesser
 • Business Workshop för processmodellering (fallstudie)

Mappning till systemkrav

 • System Use Cases
 • Mapping Actors and Use Cases
 • Kartläggning Activities
 • Kartläggning Business Scenarier
 • Kartläggning Business Arbetare
 • Kartläggning av entitetsmodellen Business
 • Kartläggningsverkstad

Preliminär processbedömning

 • Yttre faktorer
 • Identifiera kärn- och stödprocesser
 • Att sätta upp förbättringsmål
 • Identifiera kunder och intressenter

Business Processmodeller

 • För- och nackdelar med olika modelleringstekniker
 • Processmodellkomponenter
 • Introduktion till användningsfallsscenarier
 • Business föremål
 • Kartläggning av arbetsflödet

Modellering av nuvarande processer

 • Intervjuer och fokusgrupper
 • Modellering av villkor, triggers, händelser och affärsregler
 • Nivåer av abstraktioner
 • Modelleringstips och tekniker
 • Att veta när man ska sluta

Kvantifiera processer

 • Bestämma vad och hur mycket som ska mätas
 • Mätning av kundnöjdhet
 • Mätning av prestanda
 • Mätning av effektivitet
 • Analysera nuvarande processer

Analysera aktiviteter

 • Identifiera mervärdesaktiviteter
 • Analysera arbetsflödesmönster och begränsningar
 • Dynamisk analys - simulering
 • Identifiera förbättringsområden
 • Modellera ny process

Generera nya idéer

 • Dokumentera alternativ
 • Integrering av prestandamätningsmekanismer
 • Fånga och representera processkunskap
 • Hantera modelleringsprocessen

Att sätta de nya Business processmodellerna i arbete

 • Mappning till systemkrav
 • Handböcker för policyer och procedurer
 • Modeller som verktyg för förändringsledning
 • Processledning

Välja metoder/verktyg

 • Metodutvärdering och urval och anpassning
 • Modellerings- och simuleringsverktyg
 • Verktyg för arbetsflödeshantering
 • Intranät och extranät
 • Process- och kunskapshanteringsverktyg

Krav

Ingen

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (6)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier