Scrum kurser och utbildning

Scrum kurser och utbildning

Lokala instruktionsledda Scrum-kurser visar genom diskussion och handson övning hur man förstår, planerar och genomför en Scrum-strategi inom en mjukvaruorganisation Scrum-träning finns som "live-träning" eller "fjärr-live-träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Kursplaner från Scrum

KodNamnVaraktighetÖversikt
agilescrumAgile Project Management with Scrum14 timmarVem ska delta?

Denna 2 dagars kurs är lämplig för alla IT-proffs som är intresserade av att implementera Iterative Agile och Scrum-metoder för att hantera mjukvaruutveckling. Kursen är speciellt lämpad för projektledare, teamledare, utvecklare och kunder med mjukvaruutveckling som vill ha en aktieinnehav i utvecklingsprocessen.
scrummanexecScrum for Managers and Executives7 timmarKursen är också känd som SCRUM medvetenhetsutbildning.

Vem ska delta?

Kursen har skapats för chefer, chefer och andra beslutsfattare som vill veta hur man beräknar fördelarna med att genomföra metoden eller vill förstå vad deras team gör.

Det är också lämpligt för kunder av mjukvaruutveckling som vill ha ett aktieinnehav i utvecklingsprocessen.
scrumpdtownScrum Product Owner7 timmarKursen är för: Produktägare, chefer eller någon som är intresserad av Agile planerings- och uppskattningstekniker.

Kursen, Scrum Product Owner (SPO), använder en kombination av presentationer, diskussioner och praktiska övningar som förklarar och demonstrerar genom övning. Det illustrerar hur det är att ta på sig rollen som ett agilt lag. Kursen täcker alla aspekter av en produktägares engagemang i en Agile-produkts livscykel, till exempel att snabbt samla in krav, skriva användarhistorier, beräkna historikpunkter, spåra, frigöra planering, rapportera, prognoser, skalning och så vidare.
agilesofttestAgile Software Testing14 timmarKursen har skapats för testledare, kvalitetssäkringspersonal, testare, programutvecklare, projektledare och ledning för att förklara hur agile projektledningssystem (särskilt SCRUM) handlar om testning.

I slutet av kursen kommer var och en av delegaterna att utforma och genomföra en testplan för en provapplikation (det kan vara en faktisk klientapplikation om den finns)
3587Managing Projects using Waterfall and Agile Techniques14 timmarThis 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in using the Waterfall model and how people have traditionally tried to deal with its shortcomings - including, but not limited to, Agile approaches.

The aim of the 1st day is to give an overview of these approaches enabling you to decide what might suit them in your environment.

The 2nd day looks at project management techniques and good practices that have been identified from Agile, and which can be applied in a Waterfall or Agile context.
scrumessScrum Essentials Workshop14 timmarKursen är väldigt mycket inriktad mot en workshop-metod för att möjliggöra för delegaterna möjlighet att öva Scrum och Agile färdigheter .
safeSA02Leading the Lean-Agile Software Enterprise with the Scaled Agile Framework® - Scaled Agilist Certification (SA)14 timmarDenna twoday-kurs beskriver LeanAgiles principer och praxis inom Scale Agile Framework® (SAFe®) Du lär dig att utföra och släppa värde genom Agile Release Trains, hur man bygger en Agile Portfolio och hur man leder en LeanAgile-omvandling i företagsskala Du kommer att förstå LeanAgile-tankegången och hur man tillämpar SAFe: s principer och praxis för att stödja Agile-team, program, programportföljhantering och att samordna stora värdeflöden Att delta i klassen förbereder dig för att ta provet och bli en certifierad SAFe® Agilist (SA) Associerad certifiering: SAFe Agilist (SA) .
safeTM03SAFe® 4.0 for Teams with SAFe® 4 Practitioner Certification (SP)14 timmarDenna twoday kurs lär ut lag som ingår i en Agile Release Train (ART) hur man arbetar i en agil miljö med Scrum, Kanban och XP Lagen kommer att lära sig hur man blir agila lag, bygga sin eftersläp och planera och genomföra iterationer Agila team lär sig om sin ART och deras roll i det, planerar, utför och förbättrar med andra lag Denna klass förbereder lag för att driva en programökning (PI), inklusive alla möten på team- och programnivå med ett särskilt fokus på den kommande planeringsplanen Att delta i klassen förbereder deltagarna att ta provet och bli certifierad SAFe® Practitioner (SP) .
safeSM04SAFe® 4.0 Advanced Scrum Master Course with ASM Certification14 timmarDenna twoday kurs förbereder nuvarande Scrum Masters för deras ledarroll i att underlätta Agile team, program och företags framgång i en SAFe® implementering Kursen behandlar underlättande av crossteam-interaktioner till stöd för programkörning och obeveklig förbättring Det förbättrar Scrum-paradigmet med en introduktion till skalbar teknik och DevOps-metoder tillämpningen av Kanban för att underlätta flödet av värde; och stödja interaktioner med arkitekter, produkthantering och andra viktiga intressenter i de större program- och företagskontexten Kursen erbjuder handlingsbara verktyg för att bygga högpresterande team och utforskar praktiska sätt att ta itu med Agile och Scrum antipatterns i företaget Att delta i klassen förbereder dig för att ta provet och bli en certifierad SAFe® Advanced Scrum Master (ASM).
agiletestingIntroduction to Agile Testing14 timmarÖversikt Denna 2-dagars kurs ger en kort introduktion till Agile-programvarutestning Det handlar om grundläggande testkoncept inom ramen för Agile (Scrum) utveckling och använder Crispin & Gregorys ( More Agile Testing, 2014) Agile Testing Quadrants-modell som ramverk för att utforska samtida principer och praxis för Agile-testning Målgrupp Kursen är avsedd för utvecklingsgrupper som vill förbättra sina testmetoder i ett agilt sammanhang Det är också lämpligt för dem som avser att fortsätta provning som en särskild karriär och är en lämplig förutsättning för ISQI Certified Agile Tester-kursen .
condevContemporary Development Principles and Practices14 timmarKursen behandlar samtida utvecklingsprinciper och praxis, inklusive plats för projektledning, testning och affärsanalys inom Agile och traditionella vattenfallskontext Kursen är avsedd att vara workshopstyle med möjligheter för delegater att ställa frågor och utforska verklig tillämpning av innehållet Kursen omfattar en serie moduler med varje modul avsedd att ta 1,5 timmar, dvs en träningsdag skulle bestå av 4 moduler Målgrupp Kursen riktar sig till dem som vill få en snabb översikt över nutida vattenfall och agile mjukvaruutveckling och inverkan på projektledning, testning och affärsanalys .
agilebaAgile Business Analysis14 timmarKursen fokuserar på affärsanalytikerrollen för att lyckas med Agile-projekt Kursdeltagarna kommer att lära sig att samarbeta med Team, Product Owner, Scrum Master samt med kunden för att underlätta utvecklingsprocessen Deltagarna kommer att gå igenom ett mockprojekt som övar gemensamma stationer .
scrummastPreparation for Professional Scrum Master14 timmarScrum Master-rollen är en viktig del för varje Agile / Scrum-lag Kursen tränar delegationer i viktiga aspekter av Scrum-ramen och förbereder dem att sitta online Scrumorg Professional Scrum Master (PSM1) examen Publik: Någon som är eller planerar att vara en Scrum Master och för andra som arbetar i en Scrum-miljö som har behov av en djup kunskap om Scrum I slutet av kursen kommer du att kunna: Förstå uppkomsten av agila metoder Förstå och tillämpa kärnvärdena och principerna för Agile-metoder Känn skillnaden mellan den definierade processen och de empiriska processer som används i Agile Förstå Scrum roller, Artefacts, Ceremonies and practices Var helt beredd att sätta Professional Scrum Master (PSM1) examen .
jiraconfluenceeffectiveEffective Agile Project Management with Jira & Confluence7 timmarJIRA Software är ett kraftfullt verktyg för projektledning och folk tenderar att fokusera mer på verktyget än själva metoden Denna instruktörsledda träning introducerar deltagarna i Jira och Confluence, och arbetar tillsammans för att tjäna det enda syftet att hjälpa laget att framgångsrikt leverera produkten / projektet Laget kommer att lära sig hur man korrekt använder dessa verktyg för att vara effektivare hantering av användarkrav, testning, kommunikation, centraliserad på ett ställe Kommer att studeras JIRA-projekt, Confluence-utrymmen, arbetsflöden, styrelser (Kanban & Scrum), planering och beroenden, Jira / Confluence-koppling, rapportering, viktiga fält och anpassade fält, problemtyper, skärm och filtrering Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Skapa ett Scrum- eller Kanban-projekt Konfigurera Jira att hantera projektet på rätt sätt Hantera problem effektivt Bygg den nödvändiga skärmen för att hantera problemtyper Skapa arbetsflöden och styrelser och förstå deras interaktion Utför grundläggande och avancerade sökningar och analyser Generera och granska rapporter som är nödvändiga för laget och förvaltningen .
scrmpracScrum Practitioner14 timmarScrum Practitioner utbildning syftar till att införa agila begrepp och tekniker i ett klassrum situation med hjälp av en kombination av samtal, övningar och roliga aktiviteter som omfattar principen om lärande genom att göra. under kursen, Det kommer att finnas möjlighet att tillämpa teknikerna med en färdigberedd simulering, som kommer att bidra till att konsolidera lärande.
scrumstepScrum - Step by Step14 timmarUtbildningen är avsedd för både nybörjare och avancerade deltagare.

Form av klasser: diskussion + praktiska övningar.

SCRUM är för närvarande den mest populära metoden att hantera mjukvaruutvecklingsprocessen, betraktad som agila metoder. Kursen syftar till att bekanta deltagarna med SCRUM-metoden steg för steg.

Kommande utbildning från Scrum

KursCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Agile Business Analysis - Örebro, City Centertis, 2019-05-07 09:302810EUR / 3410EUR
Agile Business Analysis - Uppsalatis, 2019-05-14 09:302810EUR / 3610EUR
Agile Business Analysis - Linköpingtis, 2019-05-21 09:302810EUR / 3410EUR
Agile Business Analysis - Örebro, City Centertors, 2019-06-27 09:302810EUR / 3410EUR
Agile Business Analysis - Uppsalators, 2019-07-04 09:302810EUR / 3610EUR
Helg Scrum kurser, Evening Scrum utbildning, Scrum boot camp, Scrum instructor-led, Helg Scrum kurs, KvällScrum kurser, Scrum coaching, Scrum instruktör, Scrum tränare , Scrum träningskurser, Scrum klasser, Scrum on-site, Scrum privata kurser, Scrum one on one training

Rabatterade kurser

KursVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
OCEB2 OMG Certified Expert in BPM - Business Intermediate Exam PreparationGöteborgtis, 2019-02-26 09:303510EUR / 4310EUR
Apache Spark MLlibGöteborgmån, 2019-03-18 09:305679EUR / 6879EUR
Docker for Developers and System AdministratorsGöteborgons, 2019-03-20 09:302430EUR / 3030EUR
Hyperledger Fabric for BeginnersGöteborgfre, 2019-03-29 09:302124EUR / 2524EUR
IoT security Linköpingtis, 2019-07-02 09:304455EUR / 5255EUR

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!