Kursplan

  • Definitionen och syftet med Scrum
  • De tre pelarna i Scrum: inspektion, anpassning och öppenhet
  • De fem Scrum värdena: engagemang, fokus, öppenhet, respekt och mod
  • Egenskaperna hos effektiva Scrum mästare, produktägare och utvecklingsteam
  • Syftet med olika evenemang, artefakter och regler i Scrum
  • Hur flernivåplanering kan hjälpa ditt team att utveckla långsiktiga mål och skapa mer realistiska strategier för att uppnå dem
  • Hur man identifierar attributen för produktbackloggen och förstår hur den kan utvecklas när din produkt och miljö förändras
  • Teknikerna för att hantera tekniska skulder
  • Syftet och stegen som är involverade i Scrum händelser såsom produkteftersläpning, sprintplanering, utförande, daglig Scrum, granskning och retrospektiv

PeopleCert Scrum Master I-utbildning på denna webbplats erbjuds av NobleProg Polska sp. z oo - ATO av AXELOS Limited.

Krav

 

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier