Kursplan

 • Kursens mål och delkurser, Logistik 
 • Vad är DevOps testning och dess Business fördelar? 
 • Förhållandet mellan DevOps testning och andra testmetoder 
 • DevOps Testning av bästa praxis
  • DevOps Terminologi för testning
  • Kulturförändringar
  • Organisationsförändringar
  • Process- och teamfriktion
  • Motivationsstrategier 
  • Att mäta framgång
  • Kontinuerlig utveckling
  • Felsökning 
 • Vad är DevOps pipeline?
  • DevOps Testning på rörledningen 
  • Testa strategival
  • Strategier före flygning
  • Testning av kontinuerlig integration
  • System-, leverans- och kundtester 
  • Testmiljöer
  • Labb Management 
  • Orkestrering av topologi
 • Test Automation Ramverk
  • Verktyg för test
  • Urvalskriterium
  • Automatiserade mätvärden
  • Viktiga begrepp
 • Bästa praxis för testfall och designövning
 • Bästa praxis för testsvit och designövning
 • Principer för DevOps Management 
 • DevOps Test Management Mått 
 • DevOps Management Verktyg
 • DevOps Analys av testresultat
 • Integrera DevOps resultatanalys
 • Test Management Övning 
 • Krav på fiktiva produkttester
 • Individuell träning 
 • Diskussion i klassen
 • Förberedelse för examen

Krav

FÖRUTSÄTTNINGAR

Förståelse och kunskap om vanlig DevOps terminologi och begrepp samt arbetslivserfarenhet rekommenderas.

PUBLIK 

Målgruppen för Continuous Testing Foundation-kursen är alla som är involverade i att definiera en DevOps teststrategi, till exempel

 • Leveranspersonal
 • DevOps Ingenjörer
 • IT-chefer
 • Projektledare 
 • Labbets personal
 • Underhålls- och supportpersonal
 • Chefer för kvalitetssäkring
 • Grupper för kvalitetssäkring
 • Ansvariga för utgivning
 • Testare
 • Mjukvaruingenjörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier