Kursplan

 • Utforska DevOps
  • Definiera DevOps
  • Varför är DevOps viktigt?
 • Grundläggande DevOps principer
  • De tre sätten
  • Det första sättet
  • Teorin om begränsningar
  • Den andra vägen
  • Den tredje vägen
  • Kaos Teknik
  • Lärande organisationer
 • Viktiga DevOps Metoder
  • Kontinuerlig leverans
  • Teknik för tillförlitlighet och motståndskraft på plats
  • DevSecOps
  • ChatOps (på engelska)
  • Kanban (Kanban)
 • Business och tekniska ramverk
  • Agile
  • ITSM
  • Lean
  • Säkerhetskultur
  • Lärande organisationer
  • Sociokrati/holokrati
  • Kontinuerlig finansiering
 • Kultur, beteenden och verksamhetsmodeller
  • Definiera kultur
  • Beteendemodeller
  • Modeller för organisatorisk mognad
  • Målinriktade verksamhetsmodeller
 • Automatisering och arkitektur DevOps Verktygskedjor
  • CI/CD
  • Moln
  • Behållare
  • Kubernetes
  • DevOps Verktygskedja
 • Mätning, mätvärden och rapportering
  • Vikten av mätvärden
  • Tekniska mätvärden
  • Business Mått
  • Mät- och rapporteringsmått
 • Dela, skugga och utveckla
  • Plattformar för samarbete
  • Uppslukande, upplevelsebaserat lärande
  • DevOps Leadership
  • Utvecklande förändring

Krav

FÖRUTSÄTTNINGAR

Kännedom om IT-terminologi och IT-relaterad arbetslivserfarenhet rekommenderas. 

PUBLIK

Målgruppen för DevOps Foundation-kursen inkluderar Management, drift-, utvecklar-, QA- och testproffs som: 

 • Personer som arbetar med IT-utveckling, IT-drift eller IT-tjänstehantering 
 • Personer som behöver förstå DevOps principer 
 • IT-proffs som arbetar inom, eller på väg in i, en Agile tjänstedesignmiljö 
 • Följande IT-roller: Automationsarkitekter, applikationsutvecklare, Business analytiker, Business chefer, Business intressenter, förändringsagenter, konsulter, DevOps konsulter, DevOps ingenjörer, infrastrukturarkitekter, integrationsspecialister, IT-direktörer, IT-chefer, IT-drift, IT-teamledare, Lean coacher, nätverksadministratörer, verksamhetschefer, projektledare, releaseingenjörer, mjukvaruutvecklare, mjukvarutestare/QA, systemadministratörer, systemingenjörer, systemintegratörer, Leverantör av verktyg
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier