Kursplan

Introduktion till kursen

 • Kurs Goals
 • Kursens agenda

Modul 1: SRE-principer och praxis

 • Vad är Site Reliability Engineering?
 • SRE & DevOps: Vad är skillnaden?
 • SRE-principer och praxis

Modul 2: Servicenivåmål och felbudgetar

 • Servicenivåmål (SLO:er)
 • Budgetar för fel
 • Fel Budgetprinciper

Modul 3: Minska slit

 • Vad är Toil?
 • Varför är Toil dåligt?
 • Att göra något åt slitet

Modul 4: Övervakning och servicenivåindikatorer

 • Servicenivåindikatorer (SLI)
 • Övervakning
 • Observerbarhet

Modul 5: SRE-verktyg och automatisering

 • Definition av automatisering
 • Fokus på automatisering
 • Hierarki med automatiseringstyper
 • Säker automatisering
 • Verktyg för automatisering

Modul 6: Anti-Bräcklighet och att lära av misslyckanden

 • Varför lära sig av misslyckanden?
 • Fördelar med antifragilitet
 • Skifta den organisatoriska balansen

Modul 7: Organisatorisk inverkan av SRE

 • Varför organisationer anammar SRE
 • Mönster för SRE-implementering
 • Jourbehov
 • Oförvitliga obduktioner
 • SRE & Skala

Modul 8: SRE, Övriga ramverk, Framtiden

 • SRE och andra ramverk
 • Framtiden

Ytterligare informationskällor

Förberedelser inför tentamen

 • Provkrav, frågeviktning och terminologilista 
 • Exempel på tentamensgranskning

Krav

FÖRUTSÄTTNINGAR

En förståelse och kunskap om vanlig DevOps terminologi och begrepp och relaterad arbetslivserfarenhet rekommenderas.

 

PUBLIK 

Målgruppen för SRE Foundation-kursen är yrkesverksamma, inklusive:

 • Alla som påbörjar eller leder en rörelse mot ökad tillförlitlighet
 • Alla som är intresserade av modernt IT-ledarskap och organisatoriska förändringsmetoder
 • Business Chefer
 • Business Berörda parter.
 • Förändringsagenter
 • Konsulter
 • DevOps Utövare
 • IT-direktörer
 • IT-chefer
 • Ledare för IT-team
 • Produktägare
 • Scrum Mästare
 • Mjukvaruingenjörer
 • Tillförlitlighetsingenjörer för webbplatser
 • Systemintegratörer
 • Leverantörer av verktyg
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier