Kursplan

Introduktion till kursen

 • Kursens mål
 • Kursens upplägg

CDEF-begrepp

 • Definition av kontinuerlig leverans (CD)
 • Arkitektur för kontinuerlig leverans
 • Kontinuerlig leverans och DevOps
 • Relationer mellan CD, vattenfall, Agile, ITIL och DevOps
 • Fördelar med kontinuerlig leverans

CDEF-kulturen

 • Kulturens betydelse för CD-arkitekten
 • Vad en CD-arkitekt kan göra åt kulturen
 • Hur man upprätthåller kulturen
 • Uppdrag: DevOps kultur och arbetssätt för att skapa flow

Designmetoder för kontinuerlig leverans

 • Varför design är viktigt för kontinuerlig leverans
 • CD Arkitektens roll i design
 • Viktiga designprinciper
 • Metodtips för CD
 • Microservices och containrar

Kontinuerlig integrering

 • Definierad kontinuerlig integrering (CI)
 • CD Architects roll i CI
 • Vikten av CI
 • Fördelar med CI
 • Metodtips för CI
 • Uppdrag: Optimera CI-arbetsflöden

Kontinuerlig testning

 • Definition av kontinuerlig testning (CT)
 • Betydelsen av CT
 • Fördelar med CT
 • CD Architects roll i CT
 • Fem grundsatser för CT
 • Bästa praxis för CT
 • Uppdrag: Hantera miljöinkonsekvenser

Kontinuerlig leverans och distribution

 • Definierad kontinuerlig leverans
 • Definierad kontinuerlig distribution
 • Fördelar med kontinuerlig leverans och distribution
 • CD Architects roll i kontinuerlig leverans och distribution
 • Metodtips för kontinuerlig leverans och distribution
 • Uppdrag: Särskilja kontinuerlig leverans och distribution

Kontinuerlig övervakning

 • Definierad kontinuerlig övervakning
 • Vikten av kontinuerlig övervakning
 • CD Architects roll i den kontinuerliga uppföljningen
 • Metodtips för kontinuerlig övervakning
 • Uppgift: Övervaka byggförloppet

Infrastruktur och verktyg

 • Vikten av infrastruktur och verktyg
 • CD Architects roll i infrastruktur och verktyg
 • Bygga en DevOps verktygskedja
 • Metodtips för infrastruktur/verktyg
 • Uppdrag: identifiera vanliga infrastruktur-/verktygskomponenter

Garanterad säkerhet

 • Vikten av säkerhetsgaranti
 • DevSecOps och Rugged DevOps definierade
 • CD Architects roll inom säkerhet
 • Metodtips för säkerhet
 • Uppdrag: Tillämpning av säkerhetsrutiner

Övning på slutstenen

 • Identifiera förbättringar av verktygskedjan och arbetsflödet

Sammanfattning

Ytterligare informationskällor

Förberedelser inför tentamen

 • Krav för examen
 • Exempel på tentamensgranskning

Krav

FÖRUTSÄTTNINGAR

Förståelse och kunskap om vanlig DevOps terminologi och begrepp samt arbetslivserfarenhet rekommenderas.

PUBLIK

Målgruppen för kursen Continuous Delivery Ecosystem Foundation är alla som är intresserade av att lära sig mer om principerna för kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans, till exempel:

 • Byggingenjörer
 • Enterprise Architects
 • IT-chefer
 • Underhålls- och supportpersonal
 • Drift- och infrastrukturteam
 • Projektledare
 • QA-chefer
 • Versionsansvariga och tekniker
 • Mjukvaruutvecklare
 • Säkerhetspersonal
 • Testare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier