Kursplan

 • Introduktion till kursen
  • Kurs Goals
  • Kursens agenda
 • Modul 1: DevOps och Transformational Leadership
  • Aktuella definitioner av DevOps
  • Fördelar med DevOps
  • Omvälvande Leadership
 • Modul 2: Avlärande beteenden
  • Psykologisk säkerhet och neurovetenskap
  • Tankesätt, mentala modeller och kognitiv bias
  • Governance, Risk and Compliance (GRC) och DevOps
 • Modul 3: Att bli en DevOps organisation
  • Hur DevOps skiljer sig åt
  • DevOps Kaizen
  • Byggnadssäkerhet i
 • Modul 4: Mät för att lära
  • Undvika att mäta för att rikta in sig
  • Skapa en aktuell värdeflödeskarta
 • Modul 5: Mät för att förbättra
  • Förbättringskata och experiment
  • Skapa en framtida värdeflödeskarta
 • Modul 6: Målverksamhetsmodeller och organisationsdesign
  • Conways lag 
  • Önskade resultat av DevOps
  • DevOps TOM-designprinciper
 • Modul 7: Artikulera och socialisera vision
  • Organisationsförändring i stora företag
  • Stärka människor
  • Sändningar utanför organisationen
 • Modul 8: Bibehålla energi och momentum
  • Fallet DevOps Business
  • Kultur och klimat
  • En kultur med hög tillit
  • Kolbs inlärningsstilar
 • Ytterligare informationskällor
 • Förberedelser inför tentamen
  • Provkrav, frågeviktning och terminologilista 
  • Exempel på tentamensgranskning 

Krav

FÖRUTSÄTTNINGAR

En förståelse och kunskap om vanlig DevOps terminologi och begrepp och relaterad arbetslivserfarenhet rekommenderas.

PUBLIK 

Målgruppen för DevOps Leader-kursen är yrkesverksamma, bland annat:

 • Alla som startar eller leder ett DevOps kulturellt transformationsprogram
 • Alla som är intresserade av modernt IT-ledarskap och organisatoriska förändringsmetoder
 • Business Chefer
 • Business Berörda parter.
 • Förändringsagenter
 • Konsulter
 • DevOps Konsulter
 • DevOps Ingenjörer
 • IT-direktörer
 • IT-chefer
 • Ledare för IT-team
 • Lean Tränare
 • Utövare
 • Produktägare
 • Scrum Mästare
 • Systemintegratörer
 • Leverantörer av verktyg
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier