Kursplan

Kort översikt av projektet Management Metoder och ramar

 • Kaos
 • Vattenfall
 • Prins 2
 • Agile

Varför Agile?

 • Jämförelse av iterativa metoder
 • Varför det går fel
 • Tillvägagångssättet Agile
 • Vad är Scrum?
 • Grisar och höns

Produktägare

 • Kundrepresentanten
 • Prioritera produktkrav
 • Att skriva effektiva berättelser
 • Acceptanskriterier
 • Förhandla sprintinnehåll
 • Gruppövning för att ta fram kundkrav och skriva berättelser utifrån kraven

Sprinten

 • Sprint eftersläpning
 • Sprintplanering: vad man ska göra
 • Sprint planerar hur man gör
 • Vad händer under en sprint
 • Bränn ner diagram
 • Gruppövning för att planera en sprint

Scrum Mästare

 • Genomförande Scrum
 • Att säkerställa korrekt praxis
 • Upprätthålla dokumentation
 • Standup-möten
 • När ska man para ihop programmet
 • Gruppövning för att genomföra Scrum

Avslutar en sprint

 • Scrum granskningsmöte
 • Scrum retrospektivt möte
 • Släpp en iteration
 • Gruppövningar genomgången en sprint

Är Agile och Scrum något för dig?

 • Genomgång av Scrum processen
 • Jämförelse med andra metoder
 • Fördelar med parprogrammering
 • Fråge- och svarsession

Krav

Ingen

 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier