Kursplan

Varför Agile?

 • Jämförelse av iterativa metoder
 • Varför saker och ting går fel
 • Tillvägagångssättet Agile
 • Vad är Scrum?
 • Grisar och kycklingar

Produktägare

 • Kundens representant
 • Prioritera produktkrav
 • Skriva effektiva berättelser
 • Godkännandekriterier
 • Förhandla om sprintinnehåll
 • Gruppövning för att ta fram kundkrav och skriva berättelser utifrån kraven

Sprinten

 • Kvarvarande uppgifter för sprint
 • Sprintplanering: vad du ska göra
 • Sprintplanering hur man gör det
 • Vad händer under en sprint?
 • Bränn ner diagram
 • Gruppövning för att planera en sprint

Scrum Befälhavare

 • Genomförande Scrum
 • Säkerställande av korrekta rutiner
 • Underhåll av dokumentation
 • Stå-upp-möten
 • När ska man para ihop program
 • Gruppövning att genomföra Scrum

Avsluta en sprint

 • Scrum Möte för översyn
 • Scrum Retrospektivt möte
 • Släppa en iteration
 • Gruppövning granskningen en sprint

Är Agile och Scrum något för dig?

 • Översyn av Scrum-processen
 • Jämförelse med andra metoder
 • Fördelar med parprogrammering
 • Gruppövning för att diskutera vilka aspekter av Agile och Scrum som kan tillämpas på deltagarorganisationer

Krav

Ingen

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier