Kursplan

Följande personer kommer att ha nytta av denna kurs:

 • Chefer och ledare, chefer, direktörer, CIO:er och VP:s utveckling
 • QA och infrastruktur Management
 • Program- och projektledare
 • Produkt och produktlinje Management
 • Portfolio Managers, PMO och Process Leads Enterprise, System and Solution Architects

Lärandemål:

Efter den här kursen kommer du att förstå hur du:

 • Använd SAFe för att skala Lean och Agile utveckling i ditt företag
 • Stöd utförandet av Agile Release Trains
 • Koordinera stora värdeströmmar
 • Hantera en Lean-Agile portfölj
 • Anpassa organisationen till en gemensam processmodell
 • Konfigurera ramverket för ditt sammanhang
 • Lås upp kunskapsarbetarnas inneboende motivation
 • Stöd en Lean-Agile transformation i ditt företag

Ämnen som behandlas Introduktion av det skalade Agile ramverket (SAFe):

 • Omfamna ett Lean-Agile tänkesätt
 • Förstå SAFe-principerna
 • Implementering av ett Agile Release Train
 • Uppleva PI-planering Exekvera och frigöra värde
 • Bygga en Agile portfölj
 • Koordinering av stora värdeströmmar som leder Lean-Agile-företaget

Krav

Förutsättningar

Alla är välkomna att gå kursen, oavsett erfarenhet. Följande förutsättningar rekommenderas dock starkt för dem som tänker ta SA-certifieringsprovet:

 • 5+ års erfarenhet av mjukvaruutveckling, testning, affärsanalys, produkt- eller projektledning Erfarenhet inom Scrum
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (6)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier