Kursplan

Dag ett

Översikt över Agile

 • Översikt över Agile metoder
 • Diskussion om Agile Manifestuttalanden

Scrum Ramverk

 • Scrum roller och ansvarsområden – Scrum Master, produktägare, Dev Team
 • Scrum evenemang – Sprint, Sprintplanering, granskning, retrospektiv, Scrum möte
 • Scrum artefakter – Product Backlog, Sprint Backlog, Product Increment

Agile Testa Distinktiv

 • Collaboration över oberoende
 • Platsen för dokumentation i Agile
 • Introduktion till Agile Testa kvadranter
 • Testa automatisering

Testa grunderna

 • Den grundläggande testprocessen
 • Black-box testdesigntekniker
 • White-box testdesigntekniker

Andra dagen

Tekniknära tester som styr utvecklingen

 • Enhetstestning och black-box testdesign
 • Testdriven utveckling
 • Exempel på testverktyg

Business-vända tester som styr utvecklingen

 • Användarberättelser och acceptanstestning
 • Beteendedriven utveckling
 • Exempel på testverktyg

Business-vända tester som kritiserar produkten

 • Utforskande testning
 • White-box testdesign

Testa grunderna

 • Kvalitetsattribut
 • Prestandatester
 • Exempel på testverktyg
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier