Kursplan

Introduktion

Installera och konfigurera SpecFlow

Business Driven Development (BDD) och Acceptance testdriven development (ATDD)

Involvera affärsanalytikerna i din organisation

Definiera dina projektkrav

Testekosystemet (IDE, programmeringsspråk, testramar och bygga bibliotek)

Gherkin: skriva dina berättelser på ett användarvänligt språk

Skrivfunktioner och scenarier

Skriva stegdefinitioner

Organisera funktioner och scenarier med taggning

Arbeta med krokar

Arbeta med databaser

Refaktorering

Utökar SpecFlow med SpecFlow+ och SpecMap (proprietära tillägg)

Genererar rapporter

Avslutande kommentarer

Krav

  • .NET programmeringserfarenhet
  • En grundläggande förståelse för programmeringskoncept

Publik

  • Testingenjörer
  • Utvecklare
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier