Kursplan

Introduktion

Blazor och C#

 • Vad är Blazor?
 • Programmering på klientsidan vs serversidan

Razor Översikt

 • Klasser
 • Slingor
 • Villkor

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Blazor

Blazor Snabbstart

 • Skapa ett projekt

Komponenter

 • Implementera routing
 • Arbeta med beroendeinjektion, barninnehåll och layouter
 • Använder komponent- och databindning

Blanketthantering

 • Läsinsats med formulär
 • Validera formulär

JavaScript och Blazor

 • Anropar JavaScript
 • Ringer Blazor
 • Skapar Blazor bibliotek

säkerhet

 • Döljer UI-innehåll
 • Konfigurera identitet
 • Använda inloggnings- och registerkomponenter

Spridning

 • Distribuerar till Azure tjänster och Azure lagring

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för C#

Publik

 • Web Development
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier