C# kurser och utbildning

C# kurser och utbildning

Lokala, instruktörledda C # (Csharp eller C-skarpa) träningskurser visar genom handson övning hur man utvecklar applikationer med C # C # träning är tillgänglig som "live-träning" eller "fjärr-live-träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

C# läroplaner

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
21 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at software developers who wish to develop desktop client applications using WPF and C#. By the end of this training, participants will be able to: Learn and understand how to use the MSDN resources and tools. Support the development process in Microsoft Visual Studio. Develop business desktop applications using WPF technology and C# language.
14 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at developers and testers who wish to perform test automation using C# and Selenium. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Selenium WebDriver.
 • Write tests using Selenium, C#, and Nunit with Visual Studio IDE.
 • Run C# Selenium test automation.
14 timmar
This instructor-led, live training introduces participants to automated testing with Selenium WebDriver and C# in Visual Studio. If you do not have C# programming experience or wish to brush up on C#, please check out the course: C# for Automation Test Engineers.
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
21 timmar
This instructor-led, live training is designed for anyone interested in learning C# for the purpose of automation testing. It is a streamlined, intensive course with plenty of hands-on exercises to get participants ramped up quickly with the essential programming skills needed to apply in software automation testing. The focus is on the C# fundamentals which can be directly and immediately applied to test automation. This course does not cover in depth test automation frameworks such as Selenium. If you are already versed in C# and wish to get straight into testing with Selenium, please check out: Selenium WebDriver in C#: Introduction to web testing automation in C#.
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
28 timmar
This instructor-led, live training Sverige (online or onsite) is aimed at intermediate to advanced-level developers who wish to understand the syntax of C# and topics related to object-oriented programming in C#. By the end of this training, participants will be able to: Be familiar with the MSDN resources and tools. Support the development process such as Microsoft Visual Studio.
21 timmar
Målgrupp: Teknisk teamledare, mjukvaruutvecklare Lärandemål: Syftet med utbildningen är att förvärva förmågan att utveckla affärsinternetapplikationer i ASP.NET MVC 4-teknik och på C # -språk. Under kursen blir eleverna bekanta med MSDN-resurser och verktyg för att stödja utvecklingsprocessen, till exempel Microsoft Visual Studio .
14 timmar
Målgrupp: Teknisk teamledare, mjukvaruutvecklare Lärandemål: Syftet med utbildningen är att förvärva förmågan att designa avancerade utvecklings- / projektstrukturer i C #. Under kursen blir eleverna bekanta med MSDN-resurser och verktyg för att stödja utvecklingsprocessen, till exempel Microsoft Visual Studio , ReSharper.
35 timmar
Delegater kommer att introduceras till Net Framework och kommer att lära sig att utveckla webbapplikationer med C # 40 Vid avslutad kurs bör delegater vara bekanta med ramverket, som har erfarenhet av att utveckla grundläggande webbapplikationer och känna till databasåtkomst med LINQ Applikationer kommer att skapas med hjälp av objektorienterad programmering Efter avslutad kurs kommer deltagare att kunna: Använd Visual Studio 2010 effektivt Lär C # 40 Skapa kommersiella ASPNET Web Applications Förstå OO-programmering, klasser och objekt Felsökningsprogram Utveckla användargränssnitt med huvudsidor, sidnavigering och teman Använd ADONet och LINQ för att läsa från och skriva till databaser Utveckla rika internetapplikationer med ASPNET AJAX Skapa och ring WCF-tjänster .
21 timmar
Microsoft Visual Studio är en integrerad utvecklingsmiljö (IDE). VB.NET (Visual Basic .NET) är ett multi-paradigm, objektorienterat programmeringsspråk som implementeras i .NET Framework.
35 timmar
Målsättning Denna C# kurs kommer att göra det möjligt för delegater att utveckla program i C# programmeringsspråket. Delegater kommer att kunna programmera med hjälp av principerna om objektorientering. Kursen kommer också att omfatta hur man använder Visual Studio 2010 utvecklingsmiljö för att producera robusta och hållbara applikationer. Publiken Kursen är avsedd för följande typer av programutvecklare:
  Nya utvecklare Utvecklare som förstår datorprogrammering men kan ha lärt sig programmering genom att använda ett icke-grafiskt språk på ett universitet
Dessa utvecklare vill bygga lösningar genom att använda C#; inom Microsoft .NET ramverket. De vill också använda objektorienterade tekniker för att förbättra sina utvecklingsförmåga.
21 timmar
Kursen är uppdelad i 3 huvudavsnitt och består av en blandning av presentationer och praktiska övningar.
  VB.NET Språk i Visual Studio 2012 VB.NET Objekt orientering VB.NET och SQL Server 2012
14 timmar
The course is designed for people who want to learn programming language based on C# and learn basic capabilities of the .NET platform. During the training participants will learn how it is built into C#, how to set up an environment to write basic programs, use the standard libraries.
35 timmar
C# är ett effektivt, objektorienterat språk för att utveckla applikationer på Microsoft .NET plattformen. Denna instruktörsledda, live-träning introducerar avancerade funktioner i C# , undersöker dess användning som både ett skrivprogrammets programmeringsspråk och ett webbprogrammeringsspråk för att lösa verkliga problem. Programming och rektorer demonstreras och övas genom klasser, praktiska övningar och genomgångar.
  Kursformat
  • C# avancerade principer diskuteras när deltagarna går igenom skapandet av en verklig applikation.
  28 timmar
  This instructor-led, live training in Sverige covers the fundamentals of game development with Unity while walking participants step-by-step through the creation of their own game.
  14 timmar
  Enhetstestning är en testmetod som testar enskilda enheter av källkod genom att ändra dess egenskaper eller utlösa en händelse för att bekräfta huruvida resultatet är som förväntat I denna instruktörledda, levande träning kommer deltagarna att lära sig att skriva och genomföra enhetsprov mot ett prov Netapplikation med C # och Visual Studio Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Använd testramar som NUnit och xUnitnet för att skapa och hantera enhetstestkod Definiera och genomföra en bredare testdriven utvecklingsmetod för testning Anpassa testramen för att förlänga testtäckningen för en applikation Publik Programvarutestingenjörer utvecklare Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
  28 timmar
  Course overview C# 6 is new in Visual Studio, and is the latest evolution of Microsoft’s primary programming language. This course covers the latest language features in C# 6 and the .NET platform. You’ll get a deep and broad understanding of C# as a programming language, and gain confidence to explore the richness of the .NET Framework library including asynchronous programming, LINQ, and EF. What you’ll learn
  • Essential C# syntax
  • Implementing object-oriented designs in C#
  • Using generics, collection classes, and exceptions
  • What’s new in C# 6 and .NET 2015
  • Using LINQ and EF
  • Introduction to asynchronous programming
  • Overview of MVC6
  14 timmar
  C# är ett programmeringsspråk med flera paradigmer som omfattar objektorienterade och komponentorienterade discipliner. LINQ (språkintegrerad fråga) är en komponent som lägger till inbyggda dataförfrågningsmöjligheter till programmeringsspråk. Denna instruktörsledda, liveträning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till webbutvecklare som vill fråga och uppdatera big data med LINQ med C# . I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:
  • Skapa och köra LINQ-frågor.
  • Implementera avancerade bibliotek för datafråga.
  • Filtrera, söka, transformera och manipulera lokala eller fjärrobjekt.
  Kursformat
  • Interaktiv föreläsning och diskussion.
  • Massor av övningar och träning.
  • Praktisk implementering i en levande labbmiljö.
  Alternativ för kursanpassning
  • För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
  14 timmar
  Blazor är en öppen källkod webbram som är skriven i C#. Blazor tillåter utvecklare att skapa interaktiva webbanvändargränssnitt och applikationer med hjälp av C#. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till webbutvecklare som vill använda Blazor för att skapa full stack C# webbapplikationer. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
   Utveckla webbapplikationer med C# och Blazor. Använd C# kod för att ringa JavaScript APIs och bibliotek. Kör klient-side C# kod och klientlogik direkt i en webbläsare eller server. Deploy Blazor webbapplikationer med Azure.
  Format för kursen
   Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
  Kursanpassningsalternativ
   För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
  45 timmar
  Deltagare som deltar i denna kurs kommer
  • Förstå grundläggande begrepp i beräkningsteori
  • Lär dig att översätta mänsklig process till datorautomation
  • Lär dig filorganisation och datastrukturer
  • Ha en praktisk förståelse av dataflödet
  • Lär dig att använda olika funktioner i C#
  • Lär dig mer om vanliga kodfel och hur man undviker dem
  • Få källor och ytterligare avläsningar om säker kodning
  • Upprätta konsistens och lösa avancerade problem med C# -programmering.
  Kursformat
  • Delföreläsning, delvis diskussion, övningar och tung praktisk övning

  Last Updated:

  Helg C sharp kurs, kvällC# utbildning, C-sharp bootcamp, C sharp instruktörledd, Helg C sharp utbildning, Kväll C sharp kurs, C# coaching, C# instruktör, C sharp tränare, C# kurs, C sharp klasser, C sharp on-site, C-sharp privata kurser, C# en till en utbildning

  Rabatterade kurser

  Nyhetsbrev & Erbjudanden

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

  Våra kunder

  is growing fast!

  We are looking to expand our presence in Sweden!

  As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

  We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

  If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

  Apply now!

  This site in other countries/regions