Kursplan

Teoretiska grunder för designmönster

 • Designmönsters historia
 • Designmönsterkategorier

Mönster (teori och praktik) - Skapande Design Patterns

 • Abstrakt fabrik
 • Byggare
 • Fabriksmetod
 • Objekt Pool
 • Prototyp
 • Singleton

Mönster (teori och praktik) - Strukturella Design Patterns

 • Adapter
 • Bro
 • Sammansatt
 • Dekoratör
 • Fasad
 • Flugvikt
 • Privat klassdata
 • Ombud

Mönster (teori och praktik) - Beteende Design Patterns

 • Ansvarskedja
 • Kommando
 • Tolk
 • Iterator
 • Medlare
 • Minne
 • Null objekt
 • Observatör
 • stat
 • Strategi
 • Mall metod
 • Besökare

Komplex Design Patterns

 • MVC (Modell - View - Controller)
 • Aktivt rekord
 • Förvar

Arkitektur Design Simulering - Hands On Labs

 • Utveckling av systemarkitektur i grupper baserat på specificerat Business Fall

Krav

Kunskap om de grundläggande fraserna inom mjukvaruutveckling. Rekommenderas varmt att delta i utbildningen Programmering i C# 5.0 med Visual Studio 2012.

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier