Kursplan

Introduktion till Advanced Programming in C# och .NET

Arbeta med Visual Studio

Windows Forms Programming

Flertrådning i C#

Hantera grafik med GDI+

Attribut, undantagshanterare och händelseloggning

Hämtar typinformation med reflektion

Dynamiska typer

Accessav filsystemet

Arbeta med strömmar, trådar och uppgifter

Asynkron Programming med Async och Await

Implementering av rollbaserad och kod Access Säkerhet

Felsökning och kompilering av din applikation

C# för att skapa ASP.NET-webbapplikationer

Web Methods, Web Services och Asynkron Web Services

Distribuera din applikation

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Programming kunskaper i programmeringsspråk C.
  • Grundläggande matematik.
  • Grundläggande kunskaper i C++ eller Java är till hjälp.

Publik

  • Utvecklare/programmerare
  35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier