Kursplan

Introduktion

Översikt över enhetstestning

Enhetstestning vs funktionstestning

Förbereda testmiljön

Arbeta med xUnit.net och NUnit

Skriver ditt första prov

Exekvera och felsöka testet

Utöka testtäckningen

Hantera testfall

Testdriven utveckling (TDD) och kontinuerlig integration

Avslutande kommentarer

Krav

  • C# programmeringserfarenhet
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (10)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier