Kursplan

Införandet

Unit Testing Ramverk

 • Vad är enhetstester?
 • Grunderna i ett ramverk för enhetstestning

Testdriven utveckling

 • Översikt över refaktorisering
 • De olika tillvägagångssätten för testning

Förberedelse av utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Visual Studio-kod
 • Installera och konfigurera .Net
 • Installera och konfigurera nUnit

Skriva ett Unit Testing ramverk

 • Skapa ett test
 • Tillämpa fler tester
 • Omstrukturera testköraren
 • Arbeta med klassen assert
 • Reflektera över anropsmetoder
 • Använda en namngivningskonvention

Visual Studio Kodintegration

 • Skapa ett projekt med mallar
 • Skapa ett projekt med ett ramverk för enhetstestning
 • Köra testet
 • Optimera kod
 • Testa parametrar

nEnhet

 • Skriva och köra en testenhet
 • Använda begränsningar
 • Testa parametrar

xUnit xUnit

 • Skriva och köra ett enhetstest
 • Testa parametrar med InLine
 • Testa flera parametrar
 • Använda en anpassad klassmedlem

Avancerade optimeringar

 • Gruppera tester
 • Arbeta med testattribut
 • Anpassa med spellistor
 • Felsöka tester
 • Använda testmenyer
 • Visa resultat med CodeLens
 • Använda kodtäckning
 • Köra tester med MSTest

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för grunderna i Dot Net

Publik

 • Programvarutestare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (7)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier