Kursplan

Införandet

  • Business Driven utveckling (BDD) och Acceptance Test Driven Development (ATDD)
  • BDD som samarbetsverktyg för mjukvaruingenjörer, testingenjörer och affärsmän

Definiera dina projektkrav

Konfigurera din miljö för testning av webbprogram

Gherkin: Skriv dina berättelser på ett användarvänligt språk

Funktionsfilens anatomi

Skriva din första långfilm

Skriva scenarier för din funktion

Skriva stegdefinitioner

Skicka parametrar till steg

Skapa scenariokonturer för att skicka flera argument

Dela data mellan steg

Organisera funktioner och scenarier med taggar

Installation och nedmontering

Avslutande kommentarer

Krav

  • Erfarenhet av testning och kunskap om automatiserade tester
  • Erfarenhet av PHP programmering
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Introduction to Selenium

  7 timmar

Relaterade Kategorier