Kursplan

Introduktion

Selenium och Katalon Studio Översikt

 • Vad är Selenium? Vad är Katalon Studio?
 • Selenium funktioner. Katalon Studio funktioner.

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Katalon Studio

Katalon Studio Snabbstart

 • Skapa ett projekt
 • Arbeta med testobjekt och webbelement
 • Använda Axes-vyer

Selenium Web Driver API

 • Arbeta med webbläsarfunktioner
 • Hantera textruta, klicka på Action, CheckBox, DropDown och ComboBox
 • Tar skärmdumpar

Skriptläge

 • Hantera ramar och popup-fönster
 • Arbeta med musåtgärder och tangentbordsåtgärder

Runtime testobjekt

 • Skapar ett körtidstestobjekt
 • Lägga till, ta bort och uppdatera testobjektegenskaper

Manuellt läge och skriptläge

 • Att hävda och verifiera webbelement
 • Löpande tester
 • Genererar rapporter
 • Ringer testfall

Automatiserad CI/CD-testning

 • Skapa jobb och automatisera tester
 • Kör parallella tester
 • Genererar rapporter

Felsökning

 • Hantering av fel och fel

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för Selenium Web Driver

Publik

 • Programvarutestare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier