Kursplan

Introduktion till automatiserad testning

 • Testa koncept
 • Möjligheter och begränsningar för Selenium

Sökare

 • Förstå lokaliseringsanordningar
 • ID, CSS, XPath och namnlokaliseringstyper

Avancerade lokaliserare

 • Dynamiska lokaliserare
 • Bygger en väg
 • Relationer mellan element på en väg
 • Lokalisera element med önskad text
 • Bästa metoder

Apache Maven

 • Konfigurerar projekt

Selenium WebDriver

 • Java grunderna
 • Java IDE
 • WebDriver API
 • Felsökning
 • Felsökning

TestNG

 • Påståenden
 • Anteckningar
 • Test svit
 • Parametrar
 • Testning i flera webbläsare
 • Rapportering

Avancerad Selenium WebDriver

 • Dynamiskt innehåll

Selenium Rutnät

 • Förstå distribuerad testning
 • Förbereder infrastruktur
 • Använda Remote WebDriver

Projektledning

 • Git versionskontrollsystem
 • Integration med Jenkins

Krav

Förståelse av HTML, XML

 21 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (7)

Relaterade Kategorier