Kursplan

Introduktion

 • Automatiserad testning
 • ATDD (Acceptance Testing Driven Development)
 • BDD (Behavior Driven Development)

Varför Serenity?

 • Testrapporter som "levande dokumentation"
 • Skådespelare, uppgifter och mål
 • Manusmönster vs sidobjekt

Serenity Arkitektur

 • Sidor, steg, krav, tester, rapporter

Konfigurera och konfigurera din testmiljö

 • JUnit, Serenity BDD och lite Selenium WebDriver

Definiera krav och acceptanskriterier

Automatisera dina acceptanskriterier

Ställa in dina manus

 • Manusfrågor
 • Serenity förmågor

Testa en webbapplikation med manus

Skriver ditt första Serenity test

Manus webbinteraktioner

Webbfrågor för manus

Hantera timeouts och väntetider

Kör ditt Serenity test

Generera Serenity testrapporter

En titt på Serenity projektstrukturen

Integrering av Serenity med Cucumber och JBehave

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av testautomation.
 • Java programmeringserfarenhet.

Publik

 • Automationstestare
 7 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier