Kursplan

Vanliga kommunikationsproblem

 • Orsaker till kommunikationsproblem
 • Hermetiskt språk
 • Den mänskliga faktorn - största problemet i IT-projekt
 • Behov av ett enhetligt språk
 • Analys av kundkrav
 • Specificera affärsvärden
 • DDD

BDD - övning

 • Introduktion till beteendetestning
 • "Svart låda"-testning
 • BDD kontra TDD?
 • BDD kontra funktions- och enhetstestning
 • Abstrakt nivå av BDD
 • Gherkin syntax - idé om språk för företag och IT
 • Berättelsernas struktur: roll, funktion, nytta, sammanhang, händelse, resultat
 • Skriva bra berättelser – affärsscenarier
 • Berättelse och Use Cases
 • BDD-bibliotek – stöd för Java/.NET/PHP
 • Beteendetestning av internetapplikationer
 • Använda BDD med Selenium
 • Simulera affärsfall med BDD, skapa exempelsystem baserat på BDD

Krav

 • Grundläggande kunskap om Domain Driven Design koncept
  7 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier