Kursplan

=============== Dag 01 =====================

Introduktion

  Varför BDD? BDD som en förlängning av Agile Agenda för dag 01

Tillämpa BDD i olika stadier i mjukvaruutvecklingscykeln

  Före utveckling Under utveckling Efter utveckling

Ett språk som styr dem alla

  Ingenjörer och icke-ingenjörer talar olika språk. Överbrygga gapet genom BDD En förhandsvisning av BDD-språket: Gherkin

BDD:s olika roller

  BDD som produktkrav (för produktägare) BDD som acceptanskriterier (för utvecklare) BDD som testfall (för testare) BDD som en beskrivning av produkten (för andra intressenter)

Tillbaka till Agile: Allt börjar med användarberättelser

  Översikt över utvecklingscykeln Agile User Stories roll i utvecklingen Agile

Frågestund och diskussion

Frågesport

Skapa en Good User Story

  Använda rätt språk Roll, Action, Outcome
Ett exempel på User Story
 • Aktivitet - Skriva en användarberättelse
 • Skriva din första User Story - individuell aktivitet Strama dina User Story - teamaktivitet Leverera din User Story - teamaktivitet

   Användarberättelser i verkliga projekt

  Teamdynamik Verktyg och tekniker User Stories i mjukvaruutvecklingscykeln

   Till BDD

  Utöka användarberättelsen Introduktion av funktionsfilen Fånga det förväntade beteendet hos programvaran Föreställ dig hur "oväntat" beteende ser ut

   Skapa en Good funktionsfil

  Använda rätt språk (Gherkin) Givet, When, Then

   Ett exempel på funktionsfil
  Aktivitet - Skriva en funktionsfil - DEL 01
 • Skriva din första funktionsfil - individuell aktivitet Featuresektion Scenariosektion
 • Tightening din Feature File - teamaktivitet

   Leverera din funktionsfil - teamaktivitet
  Funktionsfiler i riktiga projekt
 • Teamdynamik Verktyg och tekniker User Stories i mjukvaruutvecklingscykeln
 • Frågestund och diskussion
 • Frågesport

   Ställa in din miljö

  Göra Gherkin snygg Glädjen med produktivitet

  Aktivitet - Skriva en funktionsfil - DEL 02

  Skriva din funktionsfil - individuell aktivitet Skicka flera argument till din Scenario Scenario Outline-sektion

   Tightening din Feature File - teamaktivitet

  Leverera din funktionsfil - teamaktivitet

   Frågestund och diskussion
  Frågesport
 • Avslutande kommentarer
 • =============== Dag 02 =====================
 • Introduktion

  Sammanfattning av föregående dag Agenda för dag 02

  Din egen produkt - en introspektion

  Beskriva din produkt Rita en bild av din produkt

  Utöka testtäckningen

   Användbarhet av systemet Business krav Business processer

  Aktivitet - Skriva en funktionsfil - DEL 03

   Skriva din funktionsfil - individuell aktivitet Exempel avsnitt Återanvända data och scenarier Organisera funktioner och scenarier med taggar

  Tightening din Feature File - teamaktivitet

   Leverera din funktionsfil - teamaktivitet

  Frågestund och diskussion

   Frågesport
  Funktionsfilen - Vad ska man utelämna
 • Vad ska man överlåta till ingenjörerna Funktionalitet på låg nivå (enhetstester) Uttömmande funktionalitet över flera komponenter (integrering och API-testning)
 • Frågestund och diskussion
 • Frågesport

  Din egen produkt - en introspektion

  Hur användbar är din produkt? Hur användbar är din produkt för externa användare?

   Communication med personer utanför ditt team

  Avslutande kommentarer

  Krav

  • En förståelse för användarkrav koncept
  • Ett kräsna öga för mjukvarugodhet och mjukvarubrister, ur ett slutanvändarperspektiv
  • Programming och testerfarenhet krävs inte

  Publik

  • Produktägare och chefer
  • Business analytiker
  • Manuella testare
  • Slutanvändare av en mjukvaruprodukt eller ett system
  • Icke-ingenjörer och icke-kodare involverade i produktdesign
    14 timmar
   

  Antal deltagare


  Starts

  Ends


  Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
  Open Training Courses require 5+ participants.

  Vittnesmål (10)

  Relaterade Kurser

  Relaterade Kategorier