Kursplan

Introduktion

Installera och konfigurera Cucumber

Business Driven Development (BDD) och Acceptance Test-Driven Development (ATDD)

Involvera Business analytikerna i din organisation

Definiera dina projektkrav

Testekosystemet (IDE, Programming språk, testramar och byggbibliotek)

Konfigurera ett Web Application Testing system

Gherkin: Skriv dina berättelser på ett användarvänligt språk

Skrivfunktioner

Skrivande scenarier

Skrivstegsdefinitioner

Organisera funktioner och scenarier med taggning

Arbeta med krokar

Arbeta med Databases

En översikt av ekosystemet Ruby

Webbaserad Test Automation med Capybara

Refaktorering Cucumber

Använda gurka med Selenium

Generera rapporter

Nya trender

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • En allmän förståelse för programmering
  • Viss bekantskap med kommandoraden

Publik

  • Testare och utvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Introduction to Selenium

  7 timmar

Relaterade Kategorier