Kursplan

Introduktion

Installera och konfigurera Cucumber

Business Driven Development (BDD) och Acceptance Test-Driven Development (ATDD)

Involvera Business analytikerna i din organisation

Definiera dina projektkrav

Konfigurera testa ekosystemet

  • IDE, testa ramverk och bygga bibliotek

Konfigurera ett Web Application Testing system

Gherkin: Skriv dina berättelser på ett användarvänligt språk

Skrivfunktioner

Skrivande scenarier

Skriva stegdefinitioner i Java

Organisera funktioner och scenarier med taggning

Arbeta med krokar

Arbeta med Databases

Refaktorering Cucumber

Använda Cucumber med Selenium

Generera rapporter

Nya trender

Slutsats

Krav

  • Java programmeringserfarenhet
  • Erfarenhet av testning av mjukvaruautomatisering

Publik

  • Testare och utvecklare
  7 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Introduction to Selenium

  7 timmar

Relaterade Kategorier