Kursplan

Introduktion

Översikt över Professional Scrum Master II

Skillnader mellan PSM I och PSM II bedömningar

Lär dig om PSM II-certifieringen och förutsättningarna

Utforska effekterna av en framgångsrik Scrum mästare på organisationen

Arbeta med komplexitet och tjänare Leadership

Hantera teamkonflikter och framstegshinder

Tillämpa effektiva underlättande tekniker

Inse vikten av en "klar" ökning

Att uppnå Sprint Goal

Uppfriskande av syftet med Scrum evenemang

Förstå ledningens roll i Scrum

Att hantera framgångsrik produktleverans

Maximera produktens värde

Hantera produktbacklog

Identifiera utmaningarna med mitten Management

Scrum Mästaren som förändringsagent

Lär dig om skalning Fundamentals

Förstå PSM II-bedömningsstrukturen och godkänt resultat

Sammanfattning och slutsats

 

* Den här klassen är inte godkänd av eller ansluten till Scrum.org

Krav

  • PSM I certifiering
  • Avancerad förståelse av Scrum begrepp och principer
  • Fördjupad erfarenhet inom ramen för Scrum

Publik

  • Innehavare av PSM I-certifikat
  • Produktägare
  • Projektledare
  • IT-proffs
  • Utvecklare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (6)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier