Kursplan

Introduktion till Primavera P6

Kärnkoncept för Project Management

Navigerar Primavera P6

Konfigurera och installera Primavera P6

Skapa en ny OBS och EPS

Skapa en Work Breakdown Structure (WBS)

Activities och relationer

Skapa och tilldela kalendrar

Tilldela roller

Resurser och utgifter

Förstå aktivitetskoder i Primavera P6

Projektets baslinje

Uppdatera en projektstatus

Använda formler för intjänade värden

Använder S-Curve

Rapportering av projektresultat

Förståelse Risk Management i Primavera P6

Primavera P6 Övriga funktioner

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • Erfarenhet av projektledning
  • Kunskaper om projektledningskoncept och principer

Publik

  • Projektledare
  • Planerare
  • Samordnare
  • Entreprenörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier