Kursplan

Introduktion till Oracle Primavera Cloud

 • Översikt över Oracle Primavera Cloud
 • Navigera i gränssnittet
 • Grundläggande installation och konfiguration

Skapande av projekt och Management

 • Att sätta upp ett projekt
 • Skapa uppdelad arbetsstruktur (WBS)
 • Lägga till aktiviteter och milstolpar

Schemaläggning och spårning

 • Skapa och optimera projektscheman
 • Hantering av baslinjen
 • Spårning och uppdatering av framsteg

Resurs Management

 • Resursinläsning och utjämning
 • Hantera resurskalendrar
 • Kostnadskontroll och budgetering

Risk Management

 • Riskidentifiering och loggning
 • Analys- och begränsningsstrategier
 • Riskövervakning och rapportering

Rapportering och analys

 • Skapa anpassad rapport
 • Använda instrumentpaneler och analyser
 • Exportera och dela rapporter

Collaboration och Integration

 • Verktyg för teamsamarbete
 • Integration med annan programvara
 • Metodtips för datadelning och säkerhet

Avancerade funktioner och anpassning

 • Avancerade schemaläggningstekniker
 • Anpassade fält och formler
 • Automatisering av arbetsflöden

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Grundläggande förståelse för projektledningsprinciper
 • Kännedom om allmänna projektplanerings- och schemaläggningskoncept

Publik

 • Projektledare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier