Kursplan

Införandet

 • Översikt över Anaconda funktioner och komponenter
 • Centrala begrepp och terminologier

Komma igång

 • Installera Anaconda
 • Utforska användargränssnittet för Anaconda Navigatör
 • Köra ett Python program

Använda Anaconda Navigator

 • Skapa Python- och R-miljöer
 • Hantera miljöer, paket och kanaler
 • Skapa Anaconda Navigatörsappar
 • Använda flera versioner av Python

Hantera paket med Conda

 • Konfigurera Conda
 • Hantera paket, kanaler och virtuella paket
 • Använda Conda med Travis CI
 • Conda Python API:er

Data Science, Analys och ML i Anaconda

 • Python och grunderna i R
 • Verktyg och tekniker
 • Användningsfall och exempel
 • Visualisering och analys

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Python programmeringserfarenhet

Publik

 • Dataforskare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier