Kursplan

Introduktion till Ansible

 • Mycket kort historik och anledning till utvecklingen av Ansible
 • Kort jämförelse med Saltstack och andra
 • Fördelar och begränsningar med att använda Ansible

Snabba exempel

 • Distribuera konfiguration av Apache-server
 • Hantera ändringar i konfigurationen

Spelböcker

 • Roller
 • Inbegripande
 • Variabler
 • Filter
 • Villkorssatser
 • Loopar
 • Accelererat läge
 • Asynkrona åtgärder
 • Sammanslagning
 • Torrkörning
 • Delegering, Roling-uppdateringar och lokala åtgärder
 • Hantering av fel
 • Uppslagningar
 • Uppmanas
 • Taggar
 • Valv
 • Köra spelböcker interaktivt

Hantera moduler

 • Installera moduler
 • Översikt över vanliga moduler

Andra __________

 • Ansible Galax
 • AWX-projektet
 • Strategier för testning
 • YAML-syntax

Krav

Linux/Unix-administrationskunskaper krävs.

 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier