Kursplan

Grunderna i Apache

 • Vad är en webbserver?
 • Apache och webben
 • Översikt över HTTP
 • Översikt över Apache-installation
 • Labb: Installera Apache

Konfiguration av server

 • Krav på webbplatsen
 • Problem med prestanda
 • Apache-konfigurationsfil
 • Apache-moduler
 • Delade kontra inbyggda moduler
 • Lab: Skapa en enkel webbplats

Skogsavverkning

 • Felloggar
 • Aktivera överföringsloggar
 • Anpassad loggning
 • Logg filter
 • Verktyg för analys av loggfiler
 • Hantering av loggfiler
 • Labb: Aktivera loggning

Dynamiskt innehåll

 • Serverstatus och information
 • Gemensamt gateway-gränssnitt
 • Perl och mod_perl
 • PHP
 • Java servlets, JSP och Tomcat
 • Integrera Apache och Tomcat
 • Labb: Aktivera flera former av dynamiskt innehåll

Kontroll Access

 • Kontrollera åtkomst efter värdnamn och IP-adress
 • Använda mod_auth lösenordsautentisering
 • Använda databasautentisering
 • Labb: Aktivera autentisering och åtkomstkontroll

Säkerhet

 • Problem med webbsäkerhet
 • Secure Sockets Layer (SSL)
 • Certifikaten
 • Labb: Installera Apache med SSL

Autentisering

 • HTTP-autentisering
 • Direktiv för Apache-autentisering
 • Autentisering med PHP
 • Lab: tillhandahålla en lösenordsskyddad webbsida för att komma åt orderdatabasen

Virtuellt webbhotell

 • IP-baser virtuell hosting
 • Namnbaserad virtuell hosting
 • Portbaserad virtuell hosting
 • Bulk virtuell hosting
 • Virtuell hosting med mod_rewrite
 • Labb: Aktivera virtuell värd

Övriga moduler

 • Guidad rundtur i andra Apache-moduler

Hantera webbinnehåll

 • FTP-åtkomst
 • WebDAV (på engelska)
 • Labb: Använda WebDAV

Krav

 • En praktisk kunskap om UNIX krävs, inklusive filhanteringskommandon och användning av en textredigerare.
 • En praktisk kunskap om HTML och SQL skulle vara användbar.
 • Bekantskap med Mozilla webbläsare skulle vara bra.
  28 timmar

Antal deltagare



Price per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier