Kursplan

Införandet

Översikt över sekvensering

Metoder som används för sekvensering i App-V

 • Sekvensera ett webbaserat program
 • Skapa en virtuell miljö för programmet
 • Sekvensera ett program som hårdkodar installationen till C:\-enheten
 • Utföra en Open for Package Upgrade på ett befintligt paket
 • Bygga skript i en . OSD-fil

Sammanfoga och åsidosätta

 • Åsidosätta en lokal nyckel
 • Sammanfoga med en lokal nyckel
 • Åsidosätta en lokal katalog
 • Sammanfoga med en lokal katalog

Microsoft Office i App-V

 • Förstå olika versioner av Office
 • Utveckla ett Office-paket för App-V med hjälp av distributionsverktyget för Office
 • Steg som används vid publicering av det utvecklade Office-paketet
 • Anpassning och hantering av App-V-paketen

Jämförelse av VFS med PVAD

 • Användning av primär virtuell programkatalog (PVAD) vid sekvensering
 • Hur VFS och PVAD skiljer sig åt i en virtuell miljö
 • Hur PVAD kan nås även om den är dold

Distribuera och testa Power-Shell

 • Nedladdning och installation av App-v-serverkomponenterna
 • Procedurer som följs vid distributionen av power-shell
 • Vanliga steg som följs för att testa det distribuerade power-shell

Förstå Run-Virtual i App-V

 • En undernyckel läggs till i run-virtual
 • Förvärv av en AppvClientPackage Power-Shell-cmdlet
 • Använd kommandoraden /appvpid:<PID>
 • Använd /appvve:<GUID>

Korrigering och uppdateringar i App-V

 • Beskrivning av vad patchar och uppdateringar är
 • Så här fungerar snabbkorrigering 8 för App-V 5.1
 • Hur snabbkorrigering 8 används i uppdateringssyfte

Användning av skript i App-V

 • Mer information om skriptstartare
 • Problem som är associerade med app-v-skriptlösning
 • Installation av en stödmiljö för skriptstartare
 • Beskrivning av de olika typerna av skript

Automatisera konvertering till App-V

 • Hur lång tid det tar att konvertera bör beaktas
 • Kostnaden som uppstår är också av betydelse
 • Tekniker som kan användas för att konvertera i framtiden

Acceleratorer i App-V-paket

 • Beskrivning av paketacceleratorer
 • Steg för att skapa en paketaccelerator

Dynamisk konfiguration

 • Konfigurera användarfilerna
 • Konfigurera distributionsfilerna

Avancerade anslutningsgrupper

 • Funktionen för konfigurationsgruppfilen och var den finns
 • En layout för anslutningsgruppsfilen
 • Konfiguration av paket i en anslutningsgrupp
 • Anslutningsgrupper som stöds virtuellt

Avancerad klientintegration

 • Beskrivning av vad klientintegration i App-V är
 • Hur integration uppnås i App- V
 • Vikten av att ha klientintegrationen i App-V

Felsökning App-V

 • Undvika kaninhål
 • Kombinera olika kunskapsområden: grundläggande, operativa, kontextuella
 • Använda Process Monitor för att felsöka
 • Felsöka App-V-klienten
 • Felsökning av OSD-filen

Felsökning av klienter

 • Regelbunden utbildning av kundtjänsten om funktionerna i App-V
 • Reparera ett paket
 • Rensning av anslutningsgruppen
 • Förstå klientloggarna i App-V

Paketoptimerare i App-V

 • Förstå vad paketoptimering är
 • Vad som görs för att uppnå utrymmesoptimering?
 • Vad som görs för att uppnå prestandaoptimering

Bästa praxis

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av implementering av Microsoft Application Virtualization

Publik

 • IT-proffs som ansvarar för att hantera skrivbordskonfigurationer och distributioner
 • IT-proffs som vill utöka sina kunskaper och färdigheter inom virtualisering
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Microsoft App-V: Implementing Enterprise Desktop Virtualization

28 timmar

Virtualization with QEMU, KVM and Libvirt

14 timmar

DC/OS (Distributed Cloud Operating System)

14 timmar

Alpine Linux

7 timmar

Microsoft Azure Infrastructure and Deployment

35 timmar

Penetration Testing: Python and Kali Linux

14 timmar

Podman Containers

14 timmar

Docker for Developers and System Administrators

14 timmar

Docker and Kubernetes

21 timmar

Docker (introducing Kubernetes)

14 timmar

Container Management with Docker

21 timmar

Managing Kubernetes with Rancher

14 timmar

Docker and Kubernetes: Building and Scaling a Containerized Application

21 timmar

OpenShift 4 for Administrators

35 timmar

Docker, Kubernetes and OpenShift 3 for Administrators

35 timmar

Relaterade Kategorier