Kursplan

Introduktion

Att skapa en arbetsmiljö

Installerar Auto-sklearn

Anatomy of a Standard Machine Learning Arbetsflöde

Hur Auto-sklearn automatiserar arbetsflödet Machine Learning

Searching för den bästa neurala nätverksarkitekturen med NAS (neural arkitektur Search)

Fallstudie: AutoML with Auto-sklearn

Ladda ner en datamängd

Att bygga en Machine Learning modell

Utbildning och testning av modellen

Justera hyperparametrarna

Bygga, träna och testa ytterligare modeller

Justera hyperparametrarna för att förbättra noggrannheten

Konfigurera Auto-sklearn för Deep Learning modeller

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av maskininlärningsalgoritmer.
  • Python programmeringserfarenhet.

Publik

  • Dataforskare
  • Dataanalytiker med teknisk bakgrund
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier