Kursplan

Modul 1: Introduktion till SQL Server Reporting Services – SSRS

 • Översikt över SSRS
 • Installera Reporting Services
 • Rapporteringslivscykeln
 • Höjdpunkter i Reporting Services
 • Scenarier för rapporteringstjänster
 • Utvecklarverktyg för Reporting Services

Modul 2: Skapa grundläggande rapporter

 • Skapa en grundläggande tabellrapport
 • Rapportens definitionsspråk
 • Accessing Data
 • Formatera rapportsidor
 • Sidhuvud och sidfötter
 • Beräknar värden
 • Vanliga aggregerade funktioner

Modul 3: Förbättra rapporter

 • Interaktiv navigering
 • Använd Visa/Göm för att tillhandahålla detaljerad interaktivitet
 • Navigera från rapport till rapport med länkar
 • Arbeta med dataregioner
 • Använder Report Manager
 • Distribuera och hantera publicerade rapporter

Modul 4: Introduktion till SQL Server Integration Services – SSIS

 • Vad är SSIS?
 • När ska man använda SSIS?
 • SSIS Arkitektur
 • Scenarier för integrationstjänster
 • Utvecklarverktyg för integrationstjänster
 • Styr flöde och designa flödesdesignytor
 • Migrera data mellan Excel, Flat Files, XML och databasleverantörer
 • Lägga till uppgifter i ett paket

Modul 5: SSIS Go Vidare

 • Bygga ett paket
 • Felsökning av ett paket
 • Distribuera ett paket till SSIS-servern
 • Schemalägga ett paket med SQL Server Agent
 • Säkra ett paket i Management Studio
 • Använda variabler, händelsehanterare och konfigurationer

Modul 6: Introduktion till SQL Server Analysis Services – SSAS

 • Vad är SSAS?
 • När ska man använda SSAS
 • SSAS Arkitektur
 • Verktyg för analystjänster
 • Förstå fakta- och dimensionstabeller

Modul 7: SSAS Going Ytterligare

 • Skapa ett analystjänstprojekt i Visual Studio
 • Fakta- och dimensionstabeller
 • Skapa en datakälla
 • Skapa en datakällavy
 • Skapa en kubobjektdefinition
 • Distribuera definitioner till OLAP-server och ladda in data
 • Bläddra i en kub för att söka efter data
 • Skapa nyckelprestandaindikatorer (KPI) för att ge data mening

Krav

Innan du går denna kurs måste studenterna ha:

 • Förståelse av relationsdatabasbegrepp
 • Erfarenhet av att söka efter en relationsdatabas
 • Grundläggande förståelse för rapportering och analys
 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (7)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier