Kursplan

Introduktion

Biopythonöversikt

 • Vad är Biopython?
 • Biopython-funktioner

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Biopython

Introduktion till Bioinformatik

 • Historien om Bioinformatik
 • Bioväsentlighet i informationsteknik

Bioinformatik Databases

 • Databases och datastrukturer
 • Arbeta med Biologiska databaser och filer

Biologisk sekvensering

 • Manipulera data
 • Använda matriser
 • Skapar algoritmer

Fylogentik och genomik

 • Skapa guideträd
 • Att bygga fylogentiska träd
 • Arbeta med genom
 • Jämföra genom

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Python erfarenhet av programmering

Publik

 • Bioinformatiker
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier