Kursplan

Introduktion

 • Business Fall för Blue Prism distribution
 • Syftet och fördelarna med att implementera Blue Prism

Blue Prism Tekniköversikt

 • Hur Blue Prism fungerar

Installerar Blue Prism

Utforskar Blue Prism

 • Förstå Business Objekt
 • Förstå Blue Prism Processer

Skapa och hantera Business objekt i Object Studio

Skapa och hantera Blue Prism processer i Process Studio

Arbeta med Blue Prism Database

Använda systemhanteraren

Använder kontrollrummet

Arbeta med arbetsköer

Distribuerar Blue Prism

 • Konfigurerar Blue Prism

Implementering av exempelscenarier

Blue Prism Administration

 • Blue Prism Säkerhet
 • Fel/undantagshantering
 • Systemåterställning

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En grundläggande förståelse för programmering och .NET-ramverket

Publik

 • Utvecklare och programmerare
 • IT-proffs som ansvarar för att distribuera Blue Prism inom sin organisation
 • Tekniska affärsmän intresserade av att distribuera en robotarbetskraft

Den här kursen kan endast ges med kundlicenser.

  28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier