Kursplan

Införandet

 • Översikt över funktioner och fördelar med Bot Framework Composer
 • Navigera i användargränssnittet

Förberedelse av utvecklingsmiljön

 • Installera Composer
 • Skapa robotramverk från källan
 • Konfigurera en proxyserver

Skapa en  robot

 • Använda mallen Tom robot
 • Skapa enkla interaktioner
 • Testa boten

Lägga till botfunktioner

 • Skapa hälsningar och svar
 • Aktivera föreslagna åtgärder eller uppföljningsalternativ
 • Be om användarinmatning
 • Hantera konversationsflöden
 • Lägga till LUIS för språkgenerering

Utöka robotar med kod och API:er

 • Konfigurera autentisering för flera användare
 • Anpassa användargränssnitt med Package Manager
 • Skapa komplexa konversationsarbetsflöden

Testa och publicera robotar

 • Köra robotar på emulator och webbchatt
 • Felsöka och validera robotar
 • Etablera Azure-resurser
 • Publicera robotar till Azure

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • En allmän förståelse för chatbots

Publik

 • Webbutvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier