Kursplan

Införandet

Camel Core Koncept

 • Mönster
 • Komponenter
 • Körtider
 • Dataformat

Vår och vila Web Services

 • SOA och mikrotjänster
 • HATEOAS och HAL

Förberedelse av utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera JDK
 • Installera och konfigurera Spring Boot

Spring Boot Snabbstart

 • Använda Spring Intializr
 • Skapa och köra ett REST API

Apache Camel Utveckling

 • Använda Spring Intializr
 • Bygga en kamelrutt
 • Skapa och köra en artefakt
 • Konfigurera loggning
 • Ansluta PostGres
 • Arbeta med PostGres
 • Varning och övervakning av kamelrutter
 • Implementera felhantering

Testning och felsökning

 • Testning med enhetstestning
 • Testning med fingerad testning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av Spring Boot
 • Java programmeringserfarenhet

Publik

 • Webbutvecklare
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (7)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier