Kursplan

Komma igång med Chef

 • Vad är Chef
 • Komponenter och topologi
 • Installation och första körning

Noder

 • Fysiska noder
 • Molnnoder
 • Virtuella noder
 • Nätverksnoder
 • Chef Klient
 • Ohai-verktyg

Arbetsstation

 • Användning av kommandoraden
 • Chef DK
 • KitchenCI (på engelska)
 • Chef Spec
 • Politik
 • Chef-lagringsplatsen

Chef Server

 • Search Särdrag
 • Påsar med data
 • Konsol för hantering

Analytics

 • Åtgärder
 • Rapporter

Kokbok

 • Attribut
 • Recept

Good att veta om Chef

 • Integrera Chef med: OpenStack, Amazon EC2, Microsoft Azure
 • Jämförelse Chef med andra verktyg: Salt, Ansible

Krav

Grundläggande kunskap om Linux/Windows-system, kommandoradsanvändning och systemadministration

 14 timmar

Antal deltagare



Price per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier