Kursplan

Introduktion

Kvantinformationsteori

 • Osäkerhetsteorin
 • Superposition och intrassling
 • Subatomära partiklar

Översikt över Classic Computers

 • Bits
 • Binära system
 • Transistorer

Quantum Computing

 • Topologiska koder
 • Krets QED
 • Quibits

Förstå Quantum Computers och NISQ-processorer

 • Algoritmer för NISQ-arkitekturen

Översikt över Cirq Framework

Översikt över Quantum Development Kit

Konfigurera Quantum Development Environment

Cirq datastrukturer och syntax

Förbereder Quantum Machine Simulator

Fallstudie: Lågdjupa kvantalgoritmer för kvantkemiproblem

Att skriva en kvantalgoritm

Styr Quantum Circuits

Specificering av portbeteende och placering

Schemalägg tidpunkten för portarna

Sammanställning av algoritmen

Hantera begränsningarna för Quantum Hardware

Kör algoritmen på en lokal simulator

Testa och felsöka en algoritm

Integration med molnsimulatorer

Integration med Future Quantum Hardware

Felsökning

Framtiden för Quantum Computing

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för begrepp för mjukvara och hårdvara.
 • Förståelse för komplexa tal och linjär algebra.

Publik

 • Utvecklare
 • Forskare
 • Ingenjörer
 21 timmar

Antal deltagare


Price per participant