Kursplan

  • DoDAF Architecture Framework Introduktion
  • DoDAF Arkitekturvision
  • DoDAF Arkitekturresurser
  • Relationer till andra arkitekturramar
  • DoDAF Arkitekturbakgrund
  • Metoder för arkitekturutveckling
  • DoDAF Utsiktspunkter och modeller
  • DM2 - DoDAF Meta-modell
  • DoDAF Roller - Chef, arkitekt, utvecklare
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier