Kursplan

Introduktion till UPDM

Efterlevnad

Normativa referenser

Termer och definitioner

Symboler och akronymer

ytterligare information

 • Ytterligare material
 • Översikt över denna specifikation
 • Erkännanden

Språkarkitektur

 • Introduktion
 • Filosofi
 • Kärnprinciper
 • Profilstruktur
 • Representerar stereotypa begränsningar
 • UML Begränsningsrepresentation
 • Viktiga områden i arkitekturen

UPDM Profil

 • DoDAF Klassbibliotek
 • UPDM L1
 • Faktiskt projekt

Krav

testa

  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier